Puut kannolta asemalle

Puunkorjuu

  • Normaalit harvennukset ja päätehakkuut
  • Hankintahakkuut
  • Kantojen ja hakkuutähteiden ajot
  • Muut metsäkonetyöt, esimerkiksi tonttihakkuut erikseen sovitusti