Puut kannolta asemalle

Leimikoiden suunnittelu ja muu työnjohto

  • Korjattavien leimikoiden maastotyöt ja korjuuohjeiden teko
  • Korjuun ja maantiekuljetuksien aikataulutus ja suunnittelu toimitusten ja tavoitteiden mukaisesti.
  • Toimii operatiivisena yhteyshenkilönä asiakkaiden suuntaan.