Puut kannolta asemalle

Kuljetus

  • Raakapuun kuljetuspalveluja metsäteollisuudelle sekä yksityisille asiakkaille.
  • Lavettikuljetukset
  • Maa-aineskuljetukset